Эйваз Гуьлалиев

АЛЛАГЬ вавай дад ава са...

Аллагь вавай дад ава ca,
Заз инсанвал багьа тур.
Пехилвилин гъвел гумир заз,
ШейтIан завай яргъа тур.

Сабур жервал рикIинвидиз,
Къуьн- къуьневай рекьинвидиз.
Къунши тежен кIвалинвидиз
Зун зи хайи муква тур.

Къуза къирав, алугиз тик

Къелем гъиле кьур береда

Илисна пIуз, алахьна зуз
Чешмедин рав мур береда.
Дава кIан яз ятаривай
Зун алугна кур береда.

Дуьня тирвал, къекъвена ях,
Уьмуьр я кьван, са куьруь мах.
Цав галай нихъ килигна шах,
И рикIе хал тур береда.

Дагъларин т1ал

Пине хьанва кьве шалвардин 
Нав фенава ви астардин.
Сифте ц1ар я, зи дафтардин
Дагъларин т1ал.

Рагъ килигдай экуьн ц1арц1уз,
Цацаравай Кич1ендин мурз,
Чара ат1ай Шагьни Шалбуз
Дагъларин т1ал.

Гъезел

Вуч хъсан тир, хайи Ватан кIар хьаначиртIа,
Хайи элдал кьадар тIимил тIвар хьаначиртIа.
Кек къакъажна селлерикай хкуддай лезет,
Зи багъри вацI цацар алай, “цIар” хьаначиртIа.
Ахъайдай за лекьерин мах дегь лезги чIалал,
Зи генгешдал даим къвални хар хьаначиртIа.

Яр кьуна жуваз

ИчIи рикIив гьатнач рекье,
Акур-такур туна рикIе.
Галудна и якIун тике,
Пар кьуна жуваз.

Хайи чIалан дад акуна,
Руьгь шиирда шад акуна,
Сир гафунив сад авуна,
Яр кьуна жуваз.

КIанзава заз

Я цIарцIе гьакьзавач, я улубда зун,
Рагъ хьтин гаф авай ким кIанзава заз.
Зи рикIин ягъунриз дурум гуз жедай
Рубабдиз2 кIар тежер сим кIанзава заз.

Римма Гьажимурадова

Хайи чилел, хайи къванцел алкIана,
Зи гафари и накьвадал цIирзава.
ЦIверекI къачур къулан цIукай алкIана,
За йиферин аламатар чирзава.

МичIи йифер секин жеда, Римма вах,
Заз рикIерин мичIерикай кичIеда.
Жуванбуру чирнава заз кичIе жез,
Эквер чIулав рикIерикай кичIеда.

ГьикI хъфида?

Зун дагълариз рикIин ифин
Гун тавуна гьикI хъфида?
Ятарикай стIал-стIал
Хъун тавуна гьикI хъфида?

Алахьна гьекь, акъатна каф,
Гъилелайна бахтавар чIаф.
И кукIушра кьве рикIин гаф
Тун тавуна гьикI хъфида?

Къузадин кьиб

Вучиз ят1ан дуьньяда,
Элкъуьн тавур къван амач.
И кьве япув, я дустар,
Агакь тавур ван амач.

Дегь ч1авузни дуьнья ик1-
И чилни и цав хьана.
Мухан фуаз къуьлуьн фу
Къафун хьайи ч1ав хьана.