Лезги халкьдин манияр

Я леле, я леле

Я леле, я леле, цава лекьер къугъвазва,
Я леле, я леле, югъ алахьна аквазва.
Я леле, я леле, ина чими рагъ ава,
Я леле, я леле, ана кьакьан дагъ ава.
Я леле, я леле, керекулар кикIизва,
Я леле, я леле, хипер дагъдиз хъфизва.
Я леле, я леле, герек амач аранар,

Чан къари

Вун заз авай я сад я, сад я сад,
Зун анжах са вал шад я, шад я шад.

Хъелмир дад я бидад я, дад я дад,
Хъелмир дад я бидад я, дад я дад.

Вун кьуьзекан цlуьк! я цlуькl, чан къари
Вун кьуьзекан рикl я рикl, чан къари.

Вун зи уьмуьр, зи рехь я, зи рехь я,

Магьи дилбер чан

Зун къизилгуьл тар я вахар,
Цуьк ахьайна бегьер тагай,
Зи рикlикай низ хабар я,
Чайдиз вегьей лимон хьиз хьай.

Зун дередин кафандаваз,
Зун сурариз твах, жегьилар.
Зун дуьнядик вил галама,
Сурук пенжер тур кlани яр.

Ин дуьняда кьве кар гуж я,

Кавха

Заз мекьида, чан диде.
Къвезвани зи ван, чан диде?
Заз мекьида кавал гъваш,
Кавхадин свас къавал гъваш.

Дагъдин чина дагъ ава.
Дагъдин чина багъ ава.
Кавхадин свас чирагъ я,
Адан чина рагъ ава.

Заз мекьида, чан диде.
Ваз хьурай зи ван, диде.

Сир гьикl гуда

Гур булахдин къайи цикай
Са истикан яд це на заз.
Гада, за вав гъил гьикl гуда,
Белки несиб жедач жал ваз.
Бахтавар хьуй Эслидин йугъ,
Мулдин цуьквер сурал алай.
За вав рикlин сир гьикl гуда,
Ярдин лишан хурал алай.
Тарал алай лацу пlини,

Даллай

Япун чидал чиг алай
Кlани ярдал рикl алай
Рушаз гада акурла
Гьикl шад тахьуй рик!далай?
Даллай, даллай, рудаллай,
Яхул даллац, рудаллай,
Аман, даллай, рудаллай,
Даллай, даллай, рудаллай.
Синел кьайи гар ава
Рикlел кlани яр ава
Чун кlанибур къад ава,

Демина манияр

Мехъер кIвале дем ава.
Мехъер кIвале тIем ава.
Мехъер кIвалин гьаятда
Са маса алем ава.
Ша лагь яран дидедиз.
Ша лагь чамран дидедиз.
Лезгинка ягь, капар ягь.
Ша лагь сусан дидедиз.
Кайванияр сад хьурай.
Кайванияр шад хьурай.
Гъенел алай къавумар

Хер алай мани

Са касди ви чIутракай фил авуртIа,
Вавай адан къветрекайни гаф жедач.
Авам ксар геж акьада гъавурда,
Къавал кьиле са кIусни инсаф жедач.
Вавай адан къветрекайни гаф жедач.
Цав кьакьан я, чил кIеви,
Гъед масан я, гьуьл кIеви.
Къелемда лаш акьазва.

Перизада

Бахчейраван къизилгуьлер
Перизада, гъай, гуьзел яр
Къизилгуьлер я Семендер
Перизаде, гъай, гуьзел яр.
Зав килигай катран вилер
Перизада, гъай, гуьзел яр
Ваз тахьунлай, сад аман яр
Перизада, гъай, гуьзел яр.
Къацы векьин къеняй къугIай

Пейкер баха

Салам - алек, Пейкер баха,
Чаз чи ярдин кlвалер къала.
Алек - салам, чан бахадин,
Чи кlвалерин къулухъ гала.
Уф, чан аман,
Дердин дарман аман?
Бес мус жеда
Вун чаз мугьман?
Кlвалер къулухъ бадамдин сал,
Яйлухдик кваз бадамар гъваш.