Фикрет Хидиров

Зак илгьам кутур «Илгьамдин Пери»

З. Ризвановаз бахшзава

За к1елна а ктаб садра ваъ, пудра,
Ашкъи кутаз зи ц1ийи умудра,
Халисан гафар лугьуз шумудра,
Тикрарзава за гьуьрметдив жери:
Зак илгьам кутур «Илгьамдин пери»!

Кцlар къе заз хуш акуна

КцIар ватан - зи чан, зи рикI,
Хтанва зун, хьанваз гъарикI.
Ваз мугьман я, лугьун за гьикI?
Хабар кьуртIа дустари икI :
- КцIара ваз вуш акуна?
-КцIар къе заз хуш акуна.
Дуьз я, хъфин хьанва четин,
ТуштIан яргъал мензил рекьин,
Часпардини, алай кьве чин,

Хайи ватан

Ава даим вун рикIе,
Дуьньядал са бинедив
Гекъиг тежер зи диге,- 
Хайи ватан кьибледин. 

ГьикI жедач кьван рикIе зи,
Чи иер КцIар шегьер! 
Тирвиляй ам пак, михьи, 
Женнетдиз ухшар тегьер!

Карагиз мублагь чилер
Чи хуьрерин, убайрин...

Чешне хьиз

Яш жердавай агьилвилин 
РикI жеда хьи, къачуз гъалаб.
Руьгь динжда лайухвили,
Гьайифдини - гуьгьуьл харапI.

Мурадрив вун агакьнатIа,
Кьил тик кьуна къекъведа вун.
Лайихсузвал нагьахънатIа,
Гьайиф чIугваз, ишеда вун.

Илгьам къачуз алакьнатIа,

Фейи рекьер

Агьил хьанва уьмурдин яш,
Пудкъад йисан девир акур.
Майил гузва - гъиле яхъ лаш,
Гьеле зун туш кьуьзуь, какур!

Агьил хьанва уьмуьрдин яш,
Девир акур писни хъсан.
Зи жегьил чIав тир хьи "саваш" -
Тахьун патал жувак нукьсан.

Агьил хьанва уьмуьрдин яш,

Санбар я

Я Самурдин кьерен чемен,
Къекъвез, зун ви сейрдава.
Мулд цуьквериз гуз за темен,
КIунчI кьуна зи гъиле ава.

Санбар я чеб гьар камуна,
Дуьшуьш жезва купа-купа.
КIватIун патал и цуьк суна,
Герек туш гьич кьуниз нупа.

ГьикI атана абур иниз?

Цацар алай сим

Ни ихтияр гана? Меслятсуз 
Халкь кьве пайна юкьвай тIуз, 
Сергьят кьуна лап инсафсуз, 
Тухвана икI дуьгуьм-дуьгуьм 
Цацар алай сим, цацар алай сим?! 

Зун - и пата, дах - а пата, 
Вах — и пата, бах - а пата. 
Мукьва-кьили, стха-арха,