Джарият Магомедова

апрель 2012

Апрелдин варз. Цуьк авунва тарари,
Гуьзелвилел гьейранзава инсанар.
Къвазин легьзе, атир ч1угван, крари
Гатфар бере гузвачт1ани мажалар.

Дагъвийриз

Эй, намуслу дагъви эллер,
Девлет авай гьисаб тежер,
Къагьриманрин гвайбур турар,
Къекъверагриз хьанвай ухшар!

Гьам аранра, гьам дагълара,
Халкь сифте хьиз я бейчара.
Гьатнава мад сузадин ван,
Чир хъжезмач дустни душман.

Зи Лезгистан

Зи Лезгистан, хайи макан!
Гуьрчег, гуьзел к1ани Ватан!
Агъзур сефер тикрарайт1ан,
Галат тежер гафар зи чан!                

Ахъагъайла газет, журнал,
Интернетдин сайтрин к1ват1ал,
Ви тарифдин и ц1арари
Ифирзава дамард иви.

Турбур Ватан вахтуналди,

Венера

Теснифнава за и мани
Гафарикай зар алай,
К1ани  рушаз ч1угур рик1и,
Чуьнуьхай ахвар, кьарай.

Эзберзава адан т1вар за
Венера, Венера,
Цуькверихъ ам гекъигзава,
Иер я, иер я.

-Яраб ухшард ават1а тай?-
Хкаж жезва цаварал,

Вучиз тада тек к1ани руш

Хуьре ава гурлу демер,
Жегьилар я жуьтер-жуьтер,
Вун жагъуриз къекъвез вилер
Вучиз тада тек, к1ани руш?

Жаваб тагуз зи зенгериз,
Дарман тийиз зи дердериз,
Кьилди килигиз гъетериз,
Вучиз тада тек, к1ани руш?

Эзберзава шумудра за.

Ажайиб руш мани

Тухузвай вич ухшар тушиз
Масабуруз, т1авусдин къуш.
Гьикьван вахт я ахтармишиз,
За яргъалай, ажайиб руш.

Герек гафар мецел текъвез, 
Кьурадай ик1, жедани гуж,
К1ич1езва заз патав къекъвез,
Рахадат1а, ажайиб руш?

Шумудни сад к1анз зун яр кьаз,

Хтулни баде

Галч1урзав за зи баде
-Гадра на лаш гъилевай!
Туьк1уьра юкь, ша фин къугъваз,
Эвер гузва гъенелай!

Хъуьрезва ам, кьил галтадриз:
-Жедач, баде кьуьзуь я,
Лаш зи юлдаш, куьмекчи я-
Жендек михьиз гъуьргъуь я.

-Ак1 ят1а ша, акьванар тур,

Ни чирда

«Квекай жезва, чан диде, фу ?»--
Хабар кьазва аялди, 
«Гъуьрни къуьлни гьинай къвезва,
Гьина цазва, квел ва ни?»

Четин я заз жавабар гуз,
Суалри ат1узва рик1,
Агьалияр яз хуьрерин
Авамвилиз вучда, гьик1!

Карагзава вилерикай

Вучиз

Шаир хьунухь акьван зурба са кар туш,
Еке т1варц1из лайихлубур авазва,
Къвез-алатиз шумуд девир, инкар туш,
И дуьньяда вири тирвал амазма.

Вучиз, вучиз таб я къенин гьар са югъ,
Тарифариз кьилер хуьзва вирида?
Ханар гайи акъудиз вилер буйругъ,

Машгьур жез к1анз авур темягь

Туьк1уьрна са шумуд шиир
Ракъурна за газетдиз
Акъатунал вил алай зун,
Акъвазнавай гуьзетиз.

Вахчуз хтай "Лезги газет"
Къекъвезвай лап тади кваз,
Аквадат1а лугьуз абур 
Чапна жуван т1вар алаз.

Къвез, алатиз, физ гьафтеяр,
Хквез хьана газетар,