Ажайиб руш мани

Тухузвай вич ухшар тушиз
Масабуруз, т1авусдин къуш.
Гьикьван вахт я ахтармишиз,
За яргъалай, ажайиб руш.

Герек гафар мецел текъвез, 
Кьурадай ик1, жедани гуж,
К1ич1езва заз патав къекъвез,
Рахадат1а, ажайиб руш?

Шумудни сад к1анз зун яр кьаз,
Элкъвезва зал, я лугьуз хуш.
Гьик1 и жуьре суьгьуьрда таз,
Алакьнат1а, ажайиб руш?

Т1алабун я и дуьшуьшдиз,
Хиялари гузвайдан т1уш,
Тек са сефер ша гуьруьшдиз-
Сир ахъагъин, ажайиб руш.

Сузадаллаз тамир вуна,
Вакай фикир жезва аруш,
Хъфимир зун кьилди туна,
Жаваб гице, ажайиб руш!