Шагьмардан Агъакишиев

Хкведач вун

Рагъ эк1изва яваш-яваш дагълара,
Са перишан няни жезва чуьллера,
Секин жезва къушарин ван багълара
Кьвед-кьвед хьана ацукьнава хилерал.

Гьар пакамахъ рагъ хкведа нур чк1из.
Яваш хьанвай зи уьмуьрдин гелерал
Анжах садран вун хкведач гур хкиз,

Зи чанда ц1ай ава даима кузвай

Зи чанда ц1ай ава даима кузвай
Туьхъуьнар тахьанвай океанривай!
Зи тандал хер ала гьей иви гузвай
Сагъариз тахьанвай виш йисаривай!

Секинар хъжезмач рик1ин ягъунар -
Ритмаяр къачунва "лезгинкадикай",
К1вачери дегишиз вичин экъуьнар

Зулун юкъуз булахдал

Зулун юкъуз атана вун, лезги руш,
Чи булахдал назик къуьнел квар алаз,
Куьлуьз-куьлуьз вегьиз камар рик1из хуш,
Яргъи кифер юзазавай дамах гваз!;;;

Ви к1вачерин гелерин ван атайла
Булахдин ци хуш аваз хьиз кьат1ана.
А к1вачери кьец1ил къванер гатайла

Каспи гьуьлуьн къерехда

Гатун юкъуз Каспи гьуьлуьн къерехда
Са таватди килигнай заз наз галаз,
Ак1 хьанай заз адан ялов за эхда,
Чидачир хьи, амукьда зун рик1 ц1раз!

Ингье, йикъар алатна зул атана,
А гуьзелдин вилер рик1е ц1ай хьана,
Зун хабарсуз гьуьлуьн кьерез хтана,

Уьмуьрдин зул

Я чан аллагь, гьикьван вахт я яр такваз,
Зулун юкъуз уьмуьрдиз "зул" атана.
Рик1 пад жезва гегьенш дуьня дар акваз,
Турфан хьана марфадин кул атана.

Яраб гатфар хкведач жал мад сефер?
Вучиз зулуз ихьтин к1валах хьана заз?
Цуру ийиз к1анибурун шад кефер

Дак1ан я заз зул

Дак1ан я заз зулун йикъар, дак1ан я,
Кьуьзуь жезва т1ебиатни инсан хьиз.
Дак1ан я заз зулун йикъар, дак1ан я,
Ч1улав цифер пехъи жезва душман хьиз.

Хъипи хьана зурзазава пешерни,
Са ажаиб фул къвезава зи чандиз,
Секин хьанва гургурзавай селлерни,

Хциз

Зулун югъ хьиз чин "цуру" яз килигиз,
Вуч хьанва ваз, лагь бубадиз, чан зи хва?
Перишанвал кутугзавач лезгидиз,
Зи уьмуьрдин мана-метлеб, хан зи хва!

Т1ебиатдин ч1авар дегиш жедайд я,
Кьуьд ят1ан къе, мадни гатфар къведайд я,
Дердер, гъамар валай яргъаз фидайд я,

Мугур бадедиз чар

Мугур баде, Мугур баде,
Чал са абур на тур, баде,
Икьван дамах гумир вуна
Юкь хьанва ви кангур, баде.

Мугур баде яйлахдава,
Кал-гемишар парахдава.
Йифди-югъди к1валахзава,
Незвайди я на шур, баде.

Хьран къенез к1арас вегьиз,

Мус къведа вун?

Заз Кц1ара акур гуьзел, лагь Муьшкуьрдиз мус къведа вун?
Муьгьуьббатдин гаф гъиз мецел, зи уьмуьрдиз мус къведа вун?!

Муьшкуьрд чилел алай цуьквер гуьрчегбур я, чизва элдиз,
Чи чуьллериз дагъдин шагьвар, ви атир гъиз мус къведа вун?!

Зи дуст Эльдараз чар

Рик1е ашкъи ц1раз-ц1раз,
Мецел ширин аваз алаз,
Патавни чи Эйваз галаз
Къведа чан дуст зун Кц1ариз!

Рекье шиир "храз-храз,
Мани лугьуз галаз-галаз,
Патавни чи Эйваз галаз
Къведа чан дуст зун Кц1ариз!

Вил Шагьдагъда аваз-аваз,