Намик Ферзалиев

Цаварин шел...

Агаж хьана са резин хьиз, цавун къав,
Дегиш хьана ранг, акьалтна чIулав тав.
Карагзавай хъен хьиз, цифер кIватI хьана,
Къукърумариз, цаварин дакI агъвана.
МичIи хьана са легьзеда, цавни чил,
КьатIудай кьван, гужуналди-вили вил.
Са куьхъ ятIан экъвез саки, гарари

Хайи лезги чил

Иер я гзаф,
Дагъ, дугун, дуьз, чIаф.
Мецин верцIи гаф-
Хайи лезги чил.

Цаварин савкьват,
Чи гуж, чи къуват,
Са иер тават-
Хайи лезги чил.

Халкьдин дувул, тагъ,
Экв, чим гудай рагъ.
Намусдин пайдах-
Хайи лезги чил.

Инсан атурай

Инсан къведа и дуьнядиз, 
Уьмуьр лугьур пар винеллаз. 
Гьар сад жеда ама гьализ, 
Чпиз кьабул тIвар винеллаз.

Са инсанар хъуьтуьл жеда, 
Муькуьбуру сад-сад неда, 
Садбур регьят рекьиз къведа, 
Садбурни хьи кIар винеллаз.

Ван атана

Экрандилай чlулав-лацу,
Дериндай, хур ацlуз-ацlуз...
Лугьузвай са ван атана.

Са милайим дишегьли я,
Ам итим хьиз гуж эгьли я...
Чи кlвализ мугьман атана.

Кlелзава лезги манияр,
Чи верцIи иски манияр...
Чанариз дарман атана.

Чарчар

Хци чархар атIуз, кьакьан рагарай,
Авахьзава чарчар гужлудиз, гурдиз.
Къал къачуз катзава, къвезва цаварай,
Вуч ятlа чилерал акун тавурди?
 
Белки са ашкъ ятIа арадавайди?
Белки ятар адан чилихъ къаних я?
Чилел вичин несиб гьалч жезвай къванер,

Шикил

Са шикилди килигзава цлалай,
Лал са шикил - авач адахъ рахар мез.
И шикилди - диде-буба саналлай,
Ийизва заз гила абур чеб эвез.
 
Авай лугьуз, диде-буба, ягъалмиш
ХьанатIа жал - фикириз за, хазва кьил.
Саки хьанач гьич дуьньядал яшамиш,