Ван атана

Экрандилай чlулав-лацу,
Дериндай, хур ацlуз-ацlуз...
Лугьузвай са ван атана.

Са милайим дишегьли я,
Ам итим хьиз гуж эгьли я...
Чи кlвализ мугьман атана.

Кlелзава лезги манияр,
Чи верцIи иски манияр...
Чанариз дарман атана.

"Дагъустандиз ша",-лугьузва,
Мани "Беневша" лугьузва...
Яб гайидал чан атана.

Ахпа "Кани яр" къвезава,
Рикlериз гатфар къвезава...
Ашкъидин лукьман атана.

Цlийи мани хъулгьудач мад,
Зи халкьдин билбил Рагьимат...
Амачир девран атана.