Беневша Мегьтиева

Кьуьд

Кьуьд атана, амач ракъар.
Куьруь хьана вири йикъар.
Къай къекъвезва къайи чилел.
Живедин цак къвазва кьилел.
Гила рикIел хкиз гатар,
Ачухиз чун жеда кIватIар.
КIвалера чи хъсан, чими,
Хизандиз вуч я къе кими?
Хквезмач руш, хквезмач хва.

ЧIур хьана, яр

Къе зи кефи чIур хьана, яр.
Акьадай гаф куьз лагьана?
Зи шадвилиз кIур гана, яр.
Жуван мурад дуьз лагьанач.
Шумуд ахвар на зи хана,
Къе заз цIийи живер къвана.
Гаф гудай туш са гьакI, чIана.
Галатна зи са пад рикIин.
Экуь, нурлу рагъ тир вун заз.

Вун гъиз рикIел

Вун гъиз рикIел
мукьвал-мукьвал,
Зун хиялрин ала юкьвал.
Гьайиф уьмуьр! Фена йисар,
Вакай рикIе ама кьиса.
Аламат я, ятIани икI,
Вахъ яс чIугваз, шехьда зи рикI.
На лугьуди, вун тир цав, чил,
ДатIана зи ацукьай вил.
Гила вун захъ амачтIани,

Хъсанвилиз писвал ийир

Хъсанвилиз писвал ийир,
Маса касдин такIан хийир.
Садни бегьем инсан жедач,
Адахъ туькIвей хизан жедач.
Дугъри кардиз къимет гудай,
Хъсанвилин гьуьрмет хуьдай.
Касдиз цаву, чили гуда.
РикIиз кIани вири гуда.
Гьар са карда къачуз гунагь

Ава са ери

Ар ядач вечре,
Ламрани - къакъра,
Кал фидач гъуьрчез,
КIарас неч чIагъра.
Дуьньядал гьардаз
Ава са ери,
Течидай кардач,
КIвалахда жери.
КIамашдизни кваз
Чида гьахъни таб,
Алахъда ам кьаз
Гъилера ктаб,
Вичиз хас тегьер

Я бахт

Я багьа бахт, вуч я ви сир,
Къалура ман жуван заз чин!
Вучиз хьурай зун ви есир.
РикIи лугьуз гьикIин? Вучин?
Садал вун лап булдиз гьалтда,
Яд хьиз регъуьхъ, вун агалтда.
Кесиб касдиз вун акьалтIда,
Са масаниз хьана кIвачин.
За ийизвач арза-ферзе.

Эх хъжезмач

Бахтуни чин къалур тийиз.
Фена гьикьван йисар, чIавар!
Са низ ятIа девлет пайиз,
Будала тир экуь цавар.

Уьмуьрдин са юкь атIана,
Чилерал гатфар хтана.
Хиялри зун лап гатана.
Вуч патал я дуьнья ихьтин?

Базар

Авачир вуч аматIа вахъ,
Халкьдиз машгьур дуьнья-базар!
Пачагь хьтин гала вун чахъ,
Вак гъил хкIун я чаз азар.

Халкьдик чIуру кутуна тIул,
Гьар сад чIугваз, алвер ийиз.
Тарашчияр хьанва вуч бул,
КIватIзава на, эвер ийиз.

Хъуьлуьдар

Гуьрчег я куь дагълар, рагар,
Макан я гьавадиз пайгар.
КIвахьда, валлагь, рикIикай гар,
Акур чIавуз куьн, Хъуьлуьдар.

Гьар са пата хуьз хебни мал,
Девлетлуди я авай гьал.
Шадвал кIандай, такIан тир къал,
Са халкь я куьн, чан Хъуьлуьдар.

Билбил

Мажбурна зун ацукьиз къе дакIардихъ
Билбилди са, яб гуз вичин хабардиз.
Ам рахазвай, куьн чIалахъ хьухь, рикIивай.
Тарцяй пипин, яргъа авай рекьивай.