Нубатсуз рахамир

Мидякар жуваз такуна, 
Вун масдан сивяй рахамир. 
Нубатсуз тагьсиб чIугуна, 
Ахмакьдан патай рахамир.

Дар рекьерай къвала - къвалахъ 
Фимир, чIур жеда ви кIвалах. 
Чир тавуна гьахъни нагьахъ, 
Гаф пара кIевяй рахамир.

Зурзур ийиз на ви гъилер, 
Ажуздаз экъисиз вилер, 
Туна чанда пара хъилер, 
Юлдашдив мидя рахамир.

Вич жеда са кесиб лезги, - 
Адамай вун жемир муьскуь. 
Ай Сулейман Сталски, 
Вунни акI цавай рахамир.

I935 - I936