Я леле, я леле

Я леле, я леле, цава лекьер къугъвазва,
Я леле, я леле, югъ алахьна аквазва.
Я леле, я леле, ина чими рагъ ава,
Я леле, я леле, ана кьакьан дагъ ава.
Я леле, я леле, керекулар кикIизва,
Я леле, я леле, хипер дагъдиз хъфизва.
Я леле, я леле, герек амач аранар,
Я леле, я леле, хтанва чи чубанар.
Я леле, я леле, нуькIре нуькIрез эвериз,
Я леле, я леле, векь экъечIна чуьллериз.
Я леле, я леле, цуьк акъудна тарари,
Я леле, я леле, кьуьл ийизва гарари.
Я леле, я леле, чIередал лиф ацукьна,
Я леле, я леле, хурушумар алукьна.
Я леле, я леле, дидеди чаз лугьуда,
Я леле, я леле, “балаяр, куьн ксуда”.
Я леле, я леле, пакадин югъ къведа чаз,
Я леле, я леле, цава мад рагъ жеда чаз.
Я леле, я леле, кал ацана дидеди,
Я леле, я леле, некIер цада гетIедиз.
Я леле, я леле, некIегъан за юзурда,
Я леле, я леле, тугъдай гетIе ацIурда.
Я леле, я леле, чи къула цIай рахада,
Я леле, я леле, къажгъан адал ргада.
Я леле, я леле, ацукьда чун суфрадихъ,
Я леле, я леле, фу куьткуьнда сукIрадиз.
Я леле, я леле, некIедин хуьрек неда,
Я леле, я леле, чун мадни викIегь жеда.
Я леле, я леле, дуьнья хьурай ислягьди,
Я леле, я леле, бахтар гурай Аллагьди.

Рубрика