Ихрек Режеб

Заз

Я зи дерт алуда, я къачу зи чан,
Гумир тIун азабни агьузар заз.
Шехьдай кьван буьркьуь я, амач захъ аман,
Кьамир тIун гьижрандин залан кар на заз.

Дегишдач

Милиз хъуьрез гала вун къе рушарихъ,
За якъутдихъ, мермердихъ вун дегишдач,
И дуьньяда авай вири къашарихъ,
Мержандихъни, гевгьердихъ вун дегишдач.

Кьве хал

Са халди зи вилерин экв туьхуьрна,
Са халди зи винел шиван ийизва,
Са халди зал алчах душман хъуьруьрна,
Са халди зи гьакьни дуван ийизва.

Севдуьгуьм

Фадлай инихъ зун и багъдин багъман тир,
Бегьер ганач заз цуьквери, севдуьгуьм.
Гьайиф уьмуьр кечирмишун пашман тир,
Чухвазва хьи зун пехъери, севдуьгуьм.

Нагьакьдаз

Рагъ авачир мичIи къуза
Ракъинай кьаз жемир, нагьакь,
Вал фелекди гъида къаза,
Гьахъсуз рекьиз къвемир, нагьакь.

Нагьакь касдиз гудач мажал,
Мукьвал жеда адан ажал,
Галукьда вахъ мерездин тIал,
Эллерин як немир, нагьакь.

Инсан ава

Инсан ава инсандилай хъсан я,
Инсан ава гьайван адалай хъсан я,
Инсан ава вич хандилай хъсан я,
Инсан ава къал-макъалдив къугъвадай.

Инсан ава куьчери хьиз къекъведай,
Инсан ава чарадан фал элкъведай,
Инсан ава гъилиз кепек текъведай,
Инсан ава манат-малдив къугъвадай.