Куьре Мелик

Гьамиша хьухь викIегь, кьегьал

Гьамиша хьухь викIегь, кьегьал,
Тарланрикай хкудмир жув.
Са чIавузни жемир бейгьал,
Асланрикай хкудмир жув.

Вун жен гьар са кIвале, хуьре,
Мусурмандин рикIе, виле,
Тахьурай жез хъуьрен жуьре,
КичIерхъанрив агудмир жув.

Лекьре хьтин неъ жуван твар,

Вун бахтунин рекье хьухь

Къекъвезвайдаз жагъида гьахъ,
Вун бахтунин рекье хьухь.
ТахьайтIани девлет жувахъ,
Вун бахтунин рекье хьухь.

Къизил авай араб халиф,
Ахвар тийиз са югъ, са йиф,
Кьуразвалда рикIеваз циф.
Вун бахтунин рекье хьухь.

Тарашчияр ава шумуд,

Ярдин дидар

Сад аллагьдиз за авунай хьи капI,
КIаниди кIваляй акъуда, лугьуз.
Низ чида, зи капI акъатна жед таб.
Зун ама яр зав агуда лугьуз.

Захъ инсандин зи авазва дерди,
Заз яргъайни зи аквазва дерди,
Зав ният чир зи рахазва дерди,
Яр рекьихъди зи алуда, лугьуз.

Медресада кIелайбурун арада вич кьилин виниз

Медресада кIелайбурун арада вич кьилин виниз,
Зуьлейхадиз, Лейлидиз тай, гьабрулайни кьилин виниз.
Буй-бухахдиз гекъиг тежер вичив гьич сад са Хутанда,
Сифте чилел экъечIай цуьк, авачир гьич са бустанда.
ЧIарар таза басмадаваз гуьлуьстандин тIула авай

Вун амачиз, шехьзава вахъ саздин симер, масан зи яр

Вун амачиз, шехьзава вахъ саздин симер, масан зи яр,
Чуьллерани кьежай, мекьи гьатнава циф, масан зи яр.
За къарнийрин цIиргъер твазва рекье, вилер алуд тийиз,
Гьич са къунши гьисабдикай жуван рикIин хкуд тийиз.
Зи вилерай къушар гъвечIи зимирар я хутахай вун,

Бейтер

Лекьре чилер чалдач, гъурчда къушарал
Чеб сад тушир, экъечIнавай лужарай.
* * *
Инсан хьухь вун, кIан жемир затI авачир,
Вичихъ ви ял, ви кардин хатI галачир.
* * *
Ашкъидин цIу кана, Лейли чIух хьана,
Межнун кьена, дуьньядал яс тух хьанач.
* * *

Къул хуьз экъечI

Эй, лезги халкь, душман винел атана,
Къарагъ кIвачел, къул хуьз экъечI!
Им нубатдин завал кьилел атана,
Къарагъ кIвачел, къул хуьз экъечI!

И душманар кицIерилай пехъи я,
Къаф дагъларин рагарилай векъи я,
Им гъуцари чаз ганвай гьахъ-гьахъи я.