Гьала

Заз ахварай датIана
Буба Гъани аквадай.
Гьайифдилай пIузарар,
Пих акъатна, дакIвадай.

Илис жечни бес зал дерт,
Диде кIвализ тахтайла,
Мехъерризни-мелериз
Гъани рикIел тагъайла.

Жаван уьмьур физва икI
Дидени зун хъел хьана.
Гьала девран, СанкIур сикI,
Гъанид тарцин хел хана.