Мискинжви Жабраил

Зари Жабраил тахминан I838-йисуз Самур магьалдин Мискискар хуьре дидедиз хьана. Ада хайи хуьре кIел-кхьин, ахпа Ахцегьрин медресада илимар, чIалар чирна. I877-йисан бунтара иштирак авунвай Жабраил Урусатдиз суьргуьндиз акъудна. Мискинжви Жабраила вичин шиирар халкьдин задан уьмуьрдикай, гьахъ авачир дуьньядикай теснифна.

Акимов Къ. Х. «Лезги зарияр»

Рубрика