Инкардай тIварцIиэвезар

Касни, затIни, садни, санагни гафариз инкардай тIварцIиэвезар лугьуда. Абурукай жуьреба-жуьре крар инкар авун паталди менфят къачуда. Месела: Пакаман вахт тиртIани, идарада касни авачир - вири чуьлдиз фенвай. Пакамалай няналди гъуьрче къекъвена, ингье затIни гьатнач.

Инкардай тIварцIиэвезар, чеб арадал атанвай кас, затI, сад, санаг гафар хьиз падежриз дегиш жеда. Эхирда авай -ни кIус гьа падеждин эхирдихъ акал жеда. Месела: касни-касдини, касдинни, касдизни, касдани, касдални...

Инкардай тIварцIиэвезар касни, затIни гзаф вахтара са гаф галаз кхьида. Месела: са касни, са касдини, са касдинни, са касдизни. Ам хуьруьз атун са касдизни кIан тушир. Адан кьилив са касни атанач.

САМУР газет

Рубрика