Залум азар

Гьикьван чIугван залум азар 
Къаткана духтурханада? 
Гзаф хьана зи агьузар. 
Зи  и келле чIур хьанатIа?

ЧIални течир, жувни авам, 
И зегьметдик хейлин аям, 
Кесибдивай аниз давам 
Ийидай сабур xьанатIа?

Пудкьанни цIуд яшдин чIехи, 
РикIни хьана пара пехъи, 
СакIан тежез зегьмет эхи, 
ГьикIда, беябур xьанатIа?

Йифди-югъди - чинна цавал, 
ЧIугуна хурал адеял, 
Гьатзамазди руфуна тIал, 
Адан зигьин кур хьанатIа?

Къене гьатна газдин бугъар. 
Миллион тир мискьал axвap! 
Ацалтна вилерал накъвар, 
Ам шехьиз гьазур хьанатIа?

И юлдашдин хиялдикай, 
И къеневай цIун къалдикай, 
Идан зегьмет и тIалдикай 
Юлдашариз чир хьанатIа?

СтIал Сулейманан къайда 
Течирбуруз чир хьайитIа, 
Духтур юлдашрин арада 
Белки мад хатур хьанатIа?

I935