Намус авач, гъейрат авач

Вири ганва и бендедиз:
Гаф авач буйдиз, бедендиз,
Къуватни ганва бегьемдиз,
Амма са кІус жуьрэт авач,
Намус авач, гъейрат авач.

Алчахвилин авач кьадар,
Шадвилелди хъвазва “кьатІар”,
Ава вичиз вири затІар, -
Амма кІвале гьуьрмет авач,
Намус авач, гъейрат авач.

Вичелай я гзаф рази,
Са куьнални туш нарази,
Аллагьди бул ганва рузи, -
Амма рикІе мирвет авач,
Намус авач, гъейрат авач.

Элдиз машгьур я шкьакьвал,
ЧІурубур я фикир-хиял,
Чидач адаз инсандин чІал,
Вич хьтин са небгет авач,
Намус авач, гъейрат авач.

27.09.2014