Гьалал я ваз, лезги т1вар.

(симинин пагьливан, лечетви гада Владиказ)

Зуьрнедин макьамдал
Алт1уш хьана эл.
Кьери тир гьунардал
Гьейран я кимел.

Бубадин, бубайрин
Давамзавай рехъ.
Симинал Вталик
Къугъвазва зирек.

Цаварин къужахдиз
Хкаж хьана тик.
Лекьре хьиз циферин
Авудзава рик1.

К1вачерик шуьк1уь сим,
Къуьнерал цавар,
Гьисабмир т1имил я
Жегьилдин гьунар.

Ракьукай рик1 ава
Гьулдандикай мет.
Къвезват1а инсандиз
Куьз - гудач къимет?

Симинал «Лезгинка»,
Кьериз жедай кар.
Михьиз хуьх, жуван рехъ
Жуван лезги т1вар.