Купул булах

Гьар атайла и дерейриз
Квахьда гъам - фикир.
Гьар са пип1е, гьар са пурча
Хъуьрезвай шиир.

Кьвалар къакъан, рукар къалин
Булахар пара.
Хъиткьинда рик1, и дерейра
Акъваздач хура.

Вил к1ак1 тийиз, амукьна зун
П1узарар жакьваз.
Байихнай за аватай хьиз
Женнетдин юкьваз

Авахьна физ къайи ятар
Дереяр къуна.
Нур гуз ава купул булах
Булахрин суна.

И булахдин кьезил ятар
Дердериз чара.
И камара шаир тахьун
Гунагь я пара.

Агаж хьайи шумуд инсан
Къекъуьник ц1игел.
Себеб хьана купул булах
Къарагъна к1вачел.

И булахдал са чаяр хъун
Хуш жеда рик1из.
Атай ч1авуз Купул п1ирел
К1ан жедач хъифиз.

Агъзур цуьквед атир жеда
Агъзур къушран ван.
Вуч хъсан я, к1ани дустар
Гуьзел я Ватан.