Вун цаварай эвеч1нани?

Аман, аман, кана зи рик1,
Вун цаварай эвеч1нани?
Бверкьуь жезва килигин гьик1,
Рагъ амач, вун экъеч1нани?

Пехил я зун къацу тарал,
Ви атирдал бигьуш хьанвай.
Эй масан тир хаму марал,
Зи хиялрал аруш хьанвай.

Лугьуда за баяд, гъезел,
Эй дилбер, ваз ц1раз-ц1раз.
Лезги рик1ин михьи, гуьзел
Гьиссерикай храз-храз.

Чалай михьи, рик1из чими
Вун хьтинди мад авани?
Ц1рана зун жезва жими,
Вун цаварай эвеч1нани?