Жив алай кьил кьуна цава...

Жив алай кьил кьуна цава,
Шагьдагъдихъ са кук1уш ава;
Ам яргъалай килигайла,
Мукьув гвай хьиз аквада;
Йифиз – юкъуз рехъ фида вун,
Кук1уш вавай яргъаз жеда.
Шиирни гьа кук1уш хьиз я, -
Рик1 к1армашдай са шиирдив
Садран рик1ин кьил агакьдач;
Шумуд кук1уш рик1е хьайт1ан,
Рекьидалди рекье хьайт1ан,
А кук1ушдив гъил агакьдач…