Ахцегь Назим

КIанда

За вуч чара ийин, завай вафасуздаз вафа кIанда,
Атайла зи патав, икрам авун, гьакI хуш сафа кIанда.
Вичин затдик, вири чандик хиянатвал, пехилвал кваз,
Масадбуру ийиз тариф, гьамиша вич ала кIанда.