Марвар булах

Марвар булах авахьзава,
КкIалрилай алахьзава,
Марвар булах, Марвар булах,
Зериф я ви шагьвар булах.
Дерт алайбур къвез ви патав
Ацукьзава, дерт лугьузва.
На абурун тIалар-квалар,
Хажалатни гъам тухузва,
Каспи гьуьлуьв ам вугузва.
Марвар булах, Марвар булах,
На гьар са кас ая уях.
Жуван ширин ширширдивди
Хирер чуьхуьх уьмуьрдин чи.