Зуьгьре Акимова

Акимова Зуьгьре Акимовна I947-йисуз Мегьарамдхуьруьн рай-ондин Къуйсун хуьре дидедиз хьана. Буба -диде къакъатай руша етимханайра тербия къачуна, Буйнакскдин педучилище куьтягьна, и шегьерда хзан кутуна, гзаф йисара культурадин идарайра кГвалахзава.
3. Акимова цДудралди шиирин, манийрин ва абур патал тесниф-навай музыкадин автор я. Ада вичин эсеррар урус чIалал кхьизва. "НекIедихъ галаз кужумна за", "Самурдин мани", "Эбеди" ва маса шиирарай Дагъустандал, Лезгистандал ашукь шаир аквазва. I999-йисуз печатдай акъатай "Уьмуьрдин музыка" ктаб инсанперес ва ватанперес гьиссерив ацIанва.
Зуьгьре Акимова Лезги писателрин союздин член ва Буйнакск шегьердин писателрин ассоциациядин секретарь я. 

Акимов Къ. Х. «Лезги зарияр»

Рубрика