“Марвар” Дагъустанда

24-мартдиз Махачкъалада республикадин Р.Гьамзатован тIварунихъ галай милли библиотекада Бакуда чапзавай культурадин “Алам” журналдин къаюмвилик квай “Марвар” кIватIалдин чIехи мярекат кьиле фена.

Рубрика