Перейти к основному содержанию

КьетIен бажарагъ!

Арбен Къардаш

22-ноябрдиз Махачкъалада, Р.Гьамзатован тIварунихъ галай милли ктабханада Дагъустандин халкьдин шаир, бажарагълу гьикаятчи, магьир таржумачи Арбен Къардашан яратмишунриз талукьарнавай межлис кьиле фена. Ам РД-дин милли ктабханадин край чирдай ва милли литературадин отделди, Махачкъаладин лезгийрин милли культурадин автономияди (МЛНКА) тешкилнавай. Мярекатдиз тIвар-ван авай алимар, общественный деятелар, писателар, журналистар, манидарар, студентар, школьникар, Арбен Къардашан шииратдал рикI алай хейлин ксар атанвай.
Абурун арада ДГУ-дин профессор Гьажи Гашаров, РФ-дин искусствойрин лайихлу деятель, композитор Мегьамед Гьуьсейнов, ДГТУ-дин профессор Идрис Оружев, Дагъустандин халкьдин писатель Абдуселим Исмаилов, Дагъустандин халкьдин духтур, медицинадин илимрин кандидат Азедин Эсетов, журналист ва общественный деятель Алик Абдулгьамидов, филологиядин илимрин доктор, шаир Фейзудин Нагъиев, лезги чIал ахтармишзавай немс алим Мартин Диллинг, “Лезги газетдин”, ФЛНКА-дин, “Дагъустан” РГВК-дин векилар ва масабур авай.
Милли ктабханадин къуллугъчи Секинат Мусаевади, Арбен Къардашан уьмуьрдикай ва яратмишунрин рекьикай куьрелди суьгьбет авуналди, шииратдин межлис ачухна ва гаф мярекатдин тешкилатчийрикай сад тир МЛНКА-дин председатель Пакизат Рагьимхановадиз гана. Вичин рахунра ада мукьвара республикадин меркезда арадал гъанвай милли автономиядикай, ада кьиле тухузвай кIвалахрикай гегьеншдиз суьгьбетна ва Арбен Къардаша лезги литература еримлу авунин карда къугъвазвай роль, къалурзавай лайихлувилер къейдна. Гуьгъуьнлай ада мярекат кьиле тухун “Лезги газетдин” мухбир, шаир, ДГПУ-дин аспирант Мегьамед Ибрагьимовал ихтибарна.
— Къенин мярекат Арбен Къардашан шиирар сифте яз чапдиз акъатайдалай инихъ 40 йис, шаирдин вичин 55 йис тамам хьунихъ ва адаз мукьвара Дагъустандин халкьдин шаирдин тIвар гунихъ галаз алакъалу яз тешкилнавайди я, — малумарна М.Ибрагьимова. — Арбен Къардаш неинки тек са Дагъларин уьлкведа, гьакIни адалай къецепатани машгьур хьанвай лезги авторрикай сад я.
Шаирдин яратмишунриз Урусатдин критикри — Руслана Ляшевади, Вадим Дементьева, Вячеслав Огрызкоди еке къимет ганва. Урус ва лезги чIаларал акъатнавай цIудралди ктабрин автор, РД-дин Гьукуматдин премиядин сагьиб, эдебиятдин рекьяй уьлкведин дережада аваз кьиле фенвай са шумуд конкурсдин лауреат Арбен Къардашахъ яратмишунра мадни чIехи агалкьунар хьун чи мурад я, — алава хъувуна халкьдин межлисдин тамадади.
Гаф Дагъустандин писателрин Союздин лезги секциядин регьбер, Дагъустандин писатель Абдуселим Исмаиловаз гана. Ада вичин къелемдин юлдашдиз Дагъустандин халкьдин шаирдин тIвар мубарак авуналди, юбилярдихъ мадни чIехи кукIушар муьтIуьгъардай къастар, мумкинвилер авайди къейдна.
ДГУ-дин профессор Гьажи Гашарова Арбен Къардаш кьетIен хатI авай шаир, гьикаятчи, драматург хьиз, пешекар критик, литературовед тирдини лагьана. — Эхиримжи йисара “Самур” журналдиз акъатзавай Етим Эминан яратмишунриз талукь илимдин макъалаяр кIелайла, Арбен Къардашан кьатIунар, фикирар гьикьван дерин ятIа, критикдиз хьиз адаз хас бажарагълувал аквазва.., — къейдна алимди.
Мярекатдин сергьятра аваз Мегьамед Гьуьсейнов, Азедин Эсетов, Идрис Оружев, Мердали Жалилов, Фейзудин Нагъиев, Амиль Саркаров, Гуьлера Камилова, Мурад Саидов, Айдин Балабегов ва масабур рахана. Абурукай гзафбур Арбен Къардашан шииратдин кьетIенвилерикай рахана ва адаз ганвай чIехи тIвар тебрикна.
Шииратдин межлисда Махачкъала шегьердин 1-нумрадин гимназиядин, 28-нумрадин юкьван мектебдин ученикри, республикадин етим аялрин интернатдин тербиячийри, ДГУ-дин студентка Марина Ибрагьимовади Арбен Къардашан шиирар кIелна.
Манидарар тир Дильмира Ашурбеговади, Жаклинади, Саида Яралиевади, чепиви ашукь Асланжиди, Тимур Загьирова, “Суна чан” ансамблди тамамарай манийри мярекат мадни гурлу авуна.
Межлисдин эхирдай Арбен Къардаша вичин гьуьрметдай мярекат тешкилайбуруз, иштиракчийриз, милли литературадал рикI алай вирибуруз сагърай лагьана.

Лезги газет

Рубрика

Добавить комментарий

Ограниченный HTML

  • Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.