Перейти к основному содержанию

Шииратдин межлисда

Камалдин Агьмедов

7-ноябрдиз Дагъустандин писателрин Союздин дараматда лезги ва агъул чIаларал яратмишзавай шаир Камалдин Агьмедован 70 йисан юбилейдиз талукьарнавай мярекат кьиле фена. Ана республикадин писателри, алимри, аспирантри, студентри иштиракна. Шаирдиз хайи югъ тебрикиз атанвайбурун арада Дагъустандин халкьдин шаирар — Мегьамед Агьмедов, Арбен Къардаш, Шейит-Ханум Алишева, ДГУ-дин филологиядин факультетдин декан Шабан Мазанаев, Дагъустандин медакадемиядин профессор, медицинадин илимрин доктор Магьамад Мегьамедов, “Лезги газетдин” политикадин отделдин редактор, гьикаятчи Нариман Ибрагьимов, ногъайрин шаир Анварбег Култаев, “Дагъустандин дишегьли” журналдин табасаран чIалал акъатзавай нумрайрин редактор Сувайнат Куьребегова, ДГУ-дин студент, жегьил шаир Владик Батманов ва масабур атанвай.
— Камалдин Агьмедов гьич садрани машгьурвилинни тIварарин суракьда тахьай бажарагълу шаир я, — къейдна мярекат ачухдайла Дагъустандин писателрин Союздин председатель Мегьамед Агьмедова. — Дагъларин уьлкведин шаирар сифте нубатда намуслу инсанар я. Абур датIана халкьдин юкьва ава.
Чи шаирриз зиреквал, гьахълувал, мергьяматлувал, гафунин хцивал хас я. И ерияр чал Камалдин Агьмедован яратмишунрани дуьшуьш жезва. Шаирди лезги ва агъул чIаларал кхьизва, ктабар чапзава. Адан хейлин шиирар урус, Дагъустандин халкьарин чIалариз таржума авунва. Ам вични таржумаяр авунал машгъул я. Камалдин Агьмедова агъул чIалаз гзаф шаиррин эсерар элкъуьрнава.
Чи къелемдин дустуникай, адан алакьунрикай, яратмишунрикай геждалди суьгьбетариз жеда. Анжах къе чи вилик ахьтин макьсад акъвазнавач. Къе чна шаирдин 70 йисан юбилей къаршиламишзава. И вакъиадихъ галаз алакъалу яз, заз адахъ яргъи ва бахтлу уьмуьр, яратмишунра мадни чIехи агалкьунар хьана кIанзава. Къуй шаирдин къелем садрани къуьруь тахьурай…
Дагъустандин халкьдин шаир Арбен Къардаша вични Камалдин Агьмедов сифте яз таниш хьайи вахтар рикIел хкана. – Камалдина эвел анжах лезги чIалал кхьизвай. Перестройкадилай гуьгъуьниз ам агъул чIалални шиирар теснифиз ва ктабар акъудиз гатIунна. Бажарагълу шаирдин къелемдикай хъсан, метлеблу, таъсирлу шиирар тIимил хкатнавач. Абурукай бязибур халкьдин рикI алай манийризни элкъвенва. Яшар 70 йисарив агакьнаватIани, Камалдин Агьмедов руьгь жегьилзамай шаиррикай сад я. Гьавиляй ада къенин юкъузни яратмишунрин рекье бегьерлудаказ зегьмет чIугвазва…
Анварбег Култаева къейд авурвал, агъул чIалал яратмишзавай писателар тупIаралди гьисабиз жеда. Абурун арада Камалдин Агьмедов хкат хьана чир жезва. – Зи фикирдалди, — лагьана ада, — Камалдин Агьмедов агъулрин шииратдин бине кутунвай шаир я…
Филологиядин илимрин доктор, профессор Шабан Мазанаева малумарайвал, алай аямдин агъулрин литературада Камалдин Агьмедов ва Фетхулла Жамал виридалайни машгьур шаирар я. Кьвед лагьайди къецепатан уьлкведа яшамиш жезва. Гьавиляй ватанэгьлияр адан яратмишунрихъ галаз са акьван таниш туш. Жамалалай тафаватлу яз, Камалдин Агьмедова агъул чIалал кIелзавайбурун арада мягькем чка кьунва. Ам РФ-дин писателрин Союздин член хьанвай агъулрин сад лагьай шаир я.
Профессордин гафаралди, уьмуьрда гзаф четинвилер, татугайвилер гьалтнатIани, Камалдин Агьмедова шииратдиз, яратмишунриз хаинвалнач. И карди мад сеферда ам бажарагълу, хсуси хатI авай шаир тирди успатзава…
Мярекатдин сергьятра аваз Камалдин Агьмедова агъул, лезги ва урус чIаларал вичин шиирар кIелна. Межлис шаирдихъ галаз санал рикIел аламукьдай шикилар ягъуналди куьтягь хьана.

Мегьамед  Ибрагьимов
Лезги газет

Рубрика

Добавить комментарий

Ограниченный HTML

  • Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.