Намик Ферзалиев

Намик Ферзалиев

Намик Ферзалиев 1964-йисуз Азербайжандин Исмаилли райондин КIелетрин хуьре дидедиз хьана. Азербайжандин Нафтадинни Химиядин Институт, гуьгъуьнай Москвадин Автомобилдин Рекьерин Институт акьалтIарай жегьилди аял чIавалай Азербайжан чIалал шиирар кхьизвай. Дагъустандин Халкьдин шаир Шагь-Эмир Мурадован вахан хтул тир Намика интернетдай лезги чIалал кIел- кхьин, гьакIни чи литература, граматика чирнава. Урусатдин Екатеринбург шегьерда уьмуьрзава, лезги чIалал шиирар кхьизва, таржумаярни ийизва.

Шиирар

"АЛАМ" журнал

Рубрика