Дагъларни зун

Хайи чIалал маниярна
За дагълара, рагара
А манийри хъувуна ван
Элкъвена зи япара.
РикIе ашкъи авай дагълар
Акьуна зи гъавурда,
За зи дагълар гьа и жуьре
Манийривди жагъурна.