Вун ахварал

Вун ахварал-за кхьизва
Чарни къелем кьуна гъиле.
Яргъи йифер чIичI ийизва
ЦIалцIам гафар кьуна вине.

Кхьизва за деврандикай,
Кхьизва за ян тагана…
Кхьизва за гьижрандикай,
Кхьизва за рикI ацIана…

Ашкъидикай цIверекI галай 
Кхьин чна мани санал.
КIелай ксар ашукь хьурай
ЦIарарал чи чранвай цIал!

2009