Дасхуьруьнви Моисей

ЧIехи зари ва алим Дасхуьруьнви Моисей VII асирда Алпанистанда яшамиш хьана. Ам дуьньяда вичин "Алпанистандин тарих" ктабдалди машгьур хьанва. И къадим эсер 625-йисуз алпан чIалал кхьенва, са шумуд виш йис вилик эрмени, урус, француз ва маса чIалариз таржума авунва. Адан копияр Эрменистандин Матенада-ран библиотекада хуьзва. "Алпанистандин тарих" лезги халкьарин тарихдикай теснифнавай сад лагьай чIехи эсер я. Тарихчиди вичин ктабда IV-VI асиррин алимрин ктабрикай менфят къачунва ва вич шагьид хьайи вакъиай-рикай суыъбетзава. Суьгьбетни кIелиз хуш къведайвал, рангар ядай гафар ишлемишиз, авунва. Моисей Дасхуьруьнвиди "Алпанистандин тарих" ктабдалди лез¬ги миллетрихъ цIийи аямдин сифте асирра кьилди гьукумат, культура, кIел-кхьин ва литература хьайиди субутарзава. И къимет авачир хьтин ктабдалди чIехи камалэгьлиди гьам вичин халкьдиз, гьамни вичиз зурба гуьмбет эцигна.

Акимов Къ. Х. «Лезги зарияр»

Рубрика