Гъвечiи муругъ

Лезги чилел са хуьр ала
Вичихъ зурба са сир галай.
ТIвар я адан ЧIехи Муругъ-
Дегь чIаварин рехи Муругъ.

Бубайрин гаф хкваш рикIал:
ГъвечIи-чIехи хьурай санал!
ВутI фена лагь, ГъвечIи Муругъ?
ГъарикI туна ЧIехи Муругъ?

Касни авач и сир чидай,
Хьайи кьиса дуьз кхьидай.
Вучиз хьанва кIвечIи Муругъ,
ГъвечIид квачиз ЧIехи Муругъ?..

Белки а хуьр чукIурнатIа
Зурзалагри кIаник патай?
Белки а хуьр чукурнатIа
Чи душманри винел атай?

Ялар хьанва ТIигьир, Мучугъ!
Амач лугьуз ГъвечIи Муругъ…
Гуьлуьшан хьуй ви гьар са югъ,
Мур квай кьвалал ЧIехи Муругъ!

2008