Зи шиир

За шиир кхьизва: тIвар паталди ваъ-
Жувалай аманат затI тун паталди.
За шиир кхьизва: жуван дерди-гьал
Акьалтдай сихилриз лугьун паталди.
За шиир кхьизва хайи чиликай-
Къайгъуда а чилин чун хьун паталди.
За шиир кхьизва Сулейманакай,
Лезгийрин рикIера ам хуьн паталди!

1967