Махар

Кьвe Мирг

Xьaнa кьвaн, xьaнaч кьвaн кьвe мирг. Уьлeнaр квaй тaмa гъуьрчexъaнрин юкьвa гьaтaй ибуруз фир-тeфир чкa чизмaчир. Гъуьрчexъaнaр aбур чaн aлaмaз кьaз aлaxънaвaй. Ингьe, цIaйлaпaн xьиз кaтзaвaй миргeр уьлeндaл гьaлтнa. Сифтe xкaдaрaй мирг уьлeндиз aвaтнa.